Medlemsmöte 11/11

Kl. 19.00 på Näta Jaktskytteklubb i Bredånger.

§1 Mötets öppnande

§1.1 Godkännande av dagordning

§2 Val av ordförande, protokollförare och justerare

§3 Presentation av ekonomi

§4 Investeringar

§5 Säkerhet/Nattvandring

§6 Begäran om extra medlemsinsats

§7 Övriga frågor

§8 Bestämmande av datum för ordinarie årsmöte

Styrelsen