Årsstämma 2023

Dokument inför årsstämman som äger rum måndag 20 januari 2023 klockan 18:00.
Plats: Ringarbönninga samlingslokal i Köpmanholmen