Dagordning och andra dokument inför årsstämma 2021. 29/3-2021 kl 19.00.

Här är ny dagordning med rätt tid samt andra nyttiga dokument för er att ta del av inför årsstämman.

Med vänlig hälsning, Styrelsen.