Protokoll från årsstämma!

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att läsa protkollet från årsstämman. Läs noga under punkt 29.2 “stugan”.

Kortfattat kommer vi behöva fler arbetsdagar från er medlemmar. Detta kommer att innebära att vi behöver 5 extra arbetsdagar med arbetslag om 5-10 personer. Det är lördagar och den första arbetsdagen äger rum den 30e april och den sista dagen blir 28:e maj. Kontakta Jörgen Jacobsson i styrelsen om ni önskar en speciell dag av de vi planerar.

Sista dag för för önskemål om arbetsdag är sista mars!

/Styrelsen