Avgifter

Gästhamn: 150 kr första dygnet därefter 120 kr / dygn. Inklusive el & vatten.

Husvagnsparkering: 150 kr / dyng. Inklusive el & vatten.

Sjösättningsramp för icke medlem: 150 kr