Länk till årsmöte!

Tryck på länken nedan och välj att ansluta som gäst. Klockan 18.00 startar mötet! https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTk4ZjJkOWUtNzg3ZS00NDk3LWFlNWUtMTZkZDZlNWEwNThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22485ac65a-e836-45ae-993a-5efa3e3bed22%22%2c%22Oid%22%3a%229d58f289-6acd-4cd6-973e-10d6808e98ca%22%7d

Continue ReadingLänk till årsmöte!

Dagordning och andra dokument inför årsstämma 2021. 29/3-2021 kl 19.00.

Här är ny dagordning med rätt tid samt andra nyttiga dokument för er att ta del av inför årsstämman. Budget_kbk_2021-2024Download Finansiell-rapport-2020Download KBK-regler-2021Download KBK-regler-Camping-2021Download Verksamhetsberättelse-för-2020Download Med vänlig hälsning, Styrelsen. Kallelse-årsstämma-20210328Download

Continue ReadingDagordning och andra dokument inför årsstämma 2021. 29/3-2021 kl 19.00.